Registreerimine

Registreerimine meie treeningutesse on avatud! Alustame oma hooajaga 2021/2 alates 2. septembrist!

Treening
Valige rühm
Andmed
Lapse andmed
Lapsevanema andmed
Lisainfo
V.A.T Stuudio treeningperiood algab 2. septembril ja kestab 27.maini. Treeninghooaeg näeb ette 36 treeningnädala. 36 treeningnädalat hõlmab koolivaheaegasid, v.a jõuluvaheaeg 23.12.2021-05.01.2022 ja kevadvaheaeg 25.04- 01.05 2022. STUUDIO ei asenda õppetundi, millest NOOR on puudunud muul põhjusel kui haigestumine. Asendatakse õppetunnid, mis on ära jäänud STUUDIO tõttu. Õppetasu kehtestab MTÜ Tantsuklubi V.A.T Stuudio juhatus. Õppetasu ei muudeta õppeperioodi kestel. STUUDIO kohustub: Võimaldama huvitegevust määratud mahus. Kindlustame järelevalve NOORE tegevuse ja ohutuse üle V.A.T Stuudios. Esitama arve õppetasu kohta hiljemalt iga kuu 5. kuupäevaks. Informeerima NOORT ja LAPSEVANEM/ EESKOSTJAT õppekorraldustest ja sellega kaasevatest üritustest. LAPSEVANEM/EESKOSTJA kohustub: Järgima V.A.T Stuudio eeskirja. Tasuma õppetasu iga kuu kümnendaks kuupäevaks. NOORE lahkumisel treeningrühmast teavitama stuudio juhtkonda 30 kalendripäeva ette, vastasel korral on LAPSEVANEMA /EESKOSTJA kohustatud järgneva 30 päeva osalustasu arve tasuma. Teavitama rühma treenerite igast lapse puudumisest enne treeningu toimumist. Tasaarveldus õppetasu osas tehakse NOORE puudumisel haiguse tõttu üle 15 kalendripäeva. Rahaline tagasiarvestus kuutasu arvest tehakse LAPSEVANEMA/EESKOSTJA vabas vormis esitatud avalduse alusel. LAPSEVANEM/ EESKOSTJA on kohustatud esitama avalduse tagasiarvestuse soovi kohta hiljemalt kahe nädala jooksul haigestumisest. Hilisemaid avaldusi ei arvestata. Kui LAPSEVANEM/ EESKOSTJA ei pea kinni tähtajast õppetasu tasumisest, on stuudiol õigus nõuda viivist 0,5% tasumisele kuuluvast summast iga viivitatud päeva eest. STUUDIOL on õigus laps tantsijate nimekirjast välja arveta treeningtasu võlgnevuse korral. MTÜ Tantsuklubi V.A.T Stuudio ei kuulu tulumaksusoodustusega ühingute nimekirja, selle võrra on meil kuutasud soodsamad.